Karaat

Karaat is een nakomeling van Charmeur uit de merrie Lutella. Hij wordt door Jacqueline gereden en is inmiddels M2 geklasseerd.