Ukkie en Charlotte

Het gaat erg goed met Ukkie! Samen met Charlotte hebben ze inmiddels al meerdere winstpunten en eerste prijzen binnen in de klasse B dressuur. Ook zijn ze geselecteerd voor de Utrechtse Kampioenschappen van deze zomer! Ze zijn erg blij met Uk en wij hadden niet betere mensen voor Uk kunnen treffen!